Marlena Podbielkowska

Psychoterapia indywidualna


ENG
zdjęcie marleny

O mnie

Jestem absolwentką Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyłam Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzonej przez Krakowskie Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Doświadczenie w pracy z pacjentem zdobywałam w: Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży (Katedra Psychiatrii CM, UJ), w Szpitalu Psychiatrycznym na Oddziale Dziennym 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na Oddziale Dziennym (Chorób Afektywnych) oraz na Oddziale Dziennym (Zaburzeń Psychotycznych), w Pododdziale Psychiatrii Psychodynamicznej oraz na Pododdziale Chorób Afektywnych w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Ukończyłam dwuletnie specjalistyczne szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP) prowadzonej przez International Society of Transference-Focused Psychotherapy we współpracy z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz zdałam międzynarodowy egzamin certyfikacyjny w ramach ISTFP (International Society of TFP).

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji indywidualnej i grupowej.

Zapewniam dyskrecję, informacje uzyskane podczas terapii są poufne. Psychoterapeutów obowiązuje Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa oraz przestrzeganie tajemnicy zawodowej.

Psychoterapia psychodynamiczna

Terapia prowadzona jest w nurcie psychodynamicznym, z której może skorzystać każdy kto potrzebuje leczenia metodami psychologicznymi. Metoda ta jest adekwatna dla osób cierpiących m.in. z powodów:

 • depresji oraz innych zaburzeń nastroju
 • zaburzeń lękowych (nieuzasadnione stany lękowe, napady panik, fobie)
 • zaburzeń osobowości (np. borderline)
 • objawów o podłożu nerwicowym (kompulsje, natrętne myśli, objawy hipochondryczne)
 • problemów seksualnych (np. przedwczesny wytrysk, anorgazmia, impotencja)
 • problemów ze snem (koszmary, bezsenność)
 • dolegliwości psychosomatycznych (bóle żołądka, bóle w klatce piersiowej, migreny, problemy dermatologiczne)

Poza tym terapia psychodynamiczna może być odpowiednia wtedy, gdy osoba nie odczuwa bezpośrednio objawów, cierpi natomiast z powodu:

 • trudności w relacjach interpersonalnych lub partnerskich
 • trudności w utrzymaniu satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi
 • braku zadowolenia z życia
 • kryzysów życiowych związanych z utratą pracy lub bliskiej osoby etc.
 • niskiego poczucia własnej wartości
 • nieuzasadnionego lęku, poczucia winy
 • poczucia ciągłego zmęczenia, braku chęci do działania
 • niezrozumienia emocji oraz nieumiejętności poradzenia sobie z nimi
 • stresu
 • trudności w podejmowaniu decyzji
 • problemów z własną tożsamością

Psychoterapia indywidualna

W prowadzaniu psychoterapii indywidualnej używam metody psychoterapii skoncentrowanej na przeniesieniu (Transference-Focused Psychotherapy, TFP).

Czym jest TFP?

TFP stanowi stale rozwijaną oraz zweryfikowaną empirycznie formę psychoterapii psychodynamicznej, skonstruowaną na potrzeby leczenia zaburzeń osobowości. TFP jest wynikiem integracji wiedzy pochodzącej z klasycznych teorii psychoanalitycznych ze współczesnym dorobkiem z obszarów neurobiologii oraz badań nad przywiązaniem. Rezultatem tej integracji jest teoria strukturalna Otto Kernberga, z której wynikają strategie, taktyki oraz techniki stosowane w TFP.

Terapię Skoncentrowaną na Przeniesieniu wyróżnia pewien zakres proceduralizacji tej metody, pozwalający na łatwy dostęp do szczegółowych podręczników, bardziej precyzyjną weryfikację empiryczną oraz stosunkowo łatwiejszy proces szkolenia w zakresie stosowania tej psychoterapii.

Cechami charakterystycznymi TFP są:

 • szczegółowy proces diagnostyczny
 • szczególnie wnikliwy proces przeprowadzania kontraktu terapeutycznego,
 • bardziej aktywna postawa terapeuty w porównaniu z innymi podejściami psychodynamicznymi

Terapia skoncentrowana na przeniesieniu jest stale rozwijaną formą psychoterapii, aby dostosować ją do jak najszerszej populacji pacjentów.

Została ona stworzona głównie w celu leczenia pacjentów:

 • stanowiących poważne zagrożenie dla siebie i innych,
 • niezdolnych do utrzymania pracy,
 • zbudowania bardziej długotrwałych relacji intymnych,
 • nieprzystosowanych lub odizolowanych od społeczeństwa.

Oprócz tego, stosuję także metodę psychoterapii psychodynamicznej (Dynamic Psychotherapy for Higher Level Personality Pathology, DPHP) stosunkowo dobrze funkcjonujących pacjentów o łagodnej patologii osobowości.

Rozwój TFP stał się powodem założenia Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (International Society of Transference-Focused Psychotherapy, ISTFP), na którym spoczywa edukacja i certyfikacja nowych terapeutów TFP, jak i popularyzacja tej metody za sprawą systematycznie realizowanych badań, publikacji oraz międzynarodowych konferencji.

Psychoterapia wspierająca dla mam i kobiet w ciąży

Prowadzę psychoterapię wspierającą głównie dla kobiet w ciąży, po porodzie, która może być skuteczną formą pomocy psychologicznej w tym szczególnie wrażliwym okresie.

Ciąża stanowi dla większości kobiet znaczącą zmianę życiową. Związane z nią zmiany biologiczne, w tym szczególnie komplikacje w jej przebiegu oraz w przebiegu porodu, niosą ze sobą ryzyko rozwinięcia rozmaitych trudności psychologicznych i zaburzeń psychicznych.

Możliwe pojawiające się trudności :

 • niezadowolenie z życia
 • poczucie izolacji i osamotnienia
 • emocjonalny wpływ leczenia i procedur medycznych
 • ciąża rzekoma (tzw.”ciąża urojona”)
 • konflikty w czasie ciąży (niekiedy związane z aborcją)
 • ból związany z bezpłodnością
 • trudne przeżycia w trakcie porodu
 • problem z tworzeniem więzi z dzieckiem
 • trudności w karmieniu dziecka ( szczególnie związane z karmieniem piersią)
 • problemy z separacją z dzieckiem
 • myśli agresywne wobec siebie lub dziecka
 • przeżywanie ogromnej zmiany życiowej
 • niesatysfakcjonująca relacja z partnerem
 • poczucie uprzedmiotowienia w czasie ciąży lub po porodzie
 • wrażenie że jest się niebezpieczną dla płodu lub prześladowaną przez płód
 • z kwestiami rozrodczymi (wspomaganym poczuciem)
 • ciąża mnoga
 • niepomyślnyme wyniki badań prenatalnych
 • poronienia
 • martwe urodzenie
 • przedwczesny poród
 • choroba lub śmierć noworodka

Psychoterapia okazuje się z tego względu użyteczną metodą pomocy, nawet jeśli wskazania do jej zastosowania wynikają z występowania łagodnych trudności psychologicznych niekoniecznie noszących znamiona poważnych zaburzeń psychicznych.

Korzystanie z psychoterapii w czasie ciąży lub po urodzeniu może wynikać z ujawnionej przez kobietę potrzeby wsparcia. W tym wypadku psychoterapia podczas ciąży może również pomóc kobiecie w identyfikacji z rolą matki. Istnieją badania które pokazują że, zadowolenie z macierzyństwa jest powiązane ze stanem psychicznym kobiety podczas ciąży, pozytywną relacją emocjonalną z dzieckiem w okresie rozwoju prenatalnego, jak również nastrojem w czasie porodu.

Cennik

Psychoterapia / spotkanie trwa 50 min - 200 zł
Psychoterapia w języku angielskim - 250 zł

O formie psychoterapii czy podjęciu dalszego kontaktu psychoterapeutycznego decydujemy po kilku wstępnych konsultacjach diagnostycznych.
Prowadzę psychoterapię raz lub dwa razy w tygodniu w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta. Długość psychoterapii również pozostaje kwestią indywidualną.